Įsidiekite Aina.lt kaip programėlę ir nepraleiskite svarbių naujienų.

Nz biologinės įvairovės strategija 2021 m

Turinys

  Šios iniciatyvos metu vyko  keletas renginių, kuriuose aptartas miškų vaidmuo, ypač ekologiniu požiūriu. Europos miško savininkų asociacijų federacijos CEPF atstovai buvo pakviesti kalbėti aukšto lygio konferencijoje, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama naujiems ES biologinės įvairovės strategijos tikslams saugomose teritorijose.

  Ketvirtadienis, m. Tarpvyriausybinės mokslinės politinės biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų platformos IPBES biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų visuotinio vertinimo ataskaitą, —  atsižvelgdamas į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją nykstančių rūšių knygą, —  atsižvelgdamas į  m.

  nz biologinės įvairovės strategija 2021 m indekso akcijų pasirinkimo sandoriai

  Meco biologinės įvairovės chartiją, —  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkę nz biologinės įvairovės strategija 2021 m m. Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės pareiškimą JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete Niujorke, —  atsižvelgdamas į m.

  Pekino raginimą dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir kovos su klimato kaita, —  atsižvelgdamas į m. Žemės sausumos teritorijos, tačiau juose yra 80 proc.

  nz biologinės įvairovės strategija 2021 m londono mero lygybės įvairovės ir įtraukties strategija

  IPCC specialiojoje ataskaitoje; yra labai susirūpinęs dėl jūrų žinduolių ir kitų žuvų išteklių mažėjimo ir katastrofiško koralų rifų nykimo, kaip nurodyta  m. Aičio biologinės įvairovės tikslai nebus pasiekti, ir dar kartą ragina visas Konvencijos šalis nedelsiant dėti daugiau pastangų; apgailestauja dėl to, kad ES sunkiai sekasi siekti savo pagrindinio tikslo iki m.

  Pekino raginimui dėl biologinės įvairovės išsaugojimo ir kovos su klimato kaita; 8.

  Medžioklė Saugomos teritorijos nacionalinės saugomos teritorijos ir Natura teritorijos Saugomos teritorijos turi būti saugomos. Šiuo metu saugomose teritorijose gamtinių vertybių teisinė apsauga yra nepakankama ir turi būti kuo greičiau griežtinama.

  Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją, kaip buvo per m. Paryžiaus klimato konferenciją; primygtinai reikalauja, kad naujoji Komisija šiam klausimui suteiktų svarbiausią prioritetą, o ES skatintų siekti pasaulinio masto biologinės įvairovės tikslų dar prieš tąją Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferenciją COP 15 ; ragina Komisiją, atsižvelgiant į pasaulinę biologinės įvairovės krizę, kuri minima neseniai paskelbtoje IPBES ataskaitoje, taikyti naują požiūrį ir vietoj savanoriškų įsipareigojimų pasiūlyti plataus užmojo ir įtraukią Biologinės įvairovės strategiją iki  m.

  Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės lėšų turėtų būti skiriama investicijoms, kuriomis prisidedama prie klimato politikos tikslų įgyvendinimo, aplinkosaugos vadybos ir apsaugos, biologinės įvairovės ir kovos su dykumėjimu; DFP, ir ragina Komisiją ir valstybes nares tai padaryti; mano, kad, siekiant geriau integruoti biologinės įvairovės apsaugą, išsaugojimą ir atkūrimą, reikia labiau bendradarbiauti visuose sektoriuose; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas prekių gyvavimo ciklui nuo koncepcijos iki vartojimo, siekiant apsaugoti gamtos išteklius ir biologinę įvairovę bei atsižvelgti į bendrą poveikį, įskaitant transportą; EIB lėšų skirti klimato politikos veiksmams; ragina EIB savo finansiniame pakete ir toliau plėsti biologinės nz biologinės įvairovės strategija 2021 m apsaugos ir išsaugojimo priemones; ragina Komisiją bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir finansų sektoriumi siekiant suderinti jų veiksmus su Paryžiaus susitarimu ir užtikrinti palankumo klimatui ir biologinei įvairovei užtikrinimo aspektą vykdant finansinius sandorius ir nz biologinės įvairovės strategija 2021 m ES ir už jos ribų; Žemės sausumos ploto ir apima 80 proc.

  nz biologinės įvairovės strategija 2021 m neapolis dirba namuose

  Marselyje vyksiantį Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos susitikimą; ragina Komisiją šiame forume akivaizdžiai parodyti savo paramą, atsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus biologinės įvairovės srityje; o.