Document Information

Itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas. MOKSLINIS TYRIMO DARBAS - PDF Free Download

Stoner Vadyba 1-302 p Su Formatavimu

Tyrimų objektas turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumas itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas žiemos aktyvaus poilsio veiklų poveikis turizmo sezoniškumui mažinti. Tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai: 1. Įvertinti turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumo veiksnius ir žiemos aktyvaus poilsio veiklas Lietuvoje: įvertinti Lietuvos turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumą lemiančius veiksnius įskaitant klimato kaitos ir jų įtaką vietinio ir atvykstamojo turizmo srautų dinamikai; įvertinti neturistinio sezono žiemos periodo turizmo sektoriaus veiklą įskaitant teritorinius aspektus ir priemones leidžiančias spręsti sektoriaus veiklos efektyvumo problemas; atlikti Lietuvos žiemos aktyvaus poilsio veiklų ir produktų analizę bei jų pasiūlos ir paklausos galimybių ir rinkodaros priemonių vertinimą; pateikti Lietuvos ir kaimyninių užsienio rinkų siūlomų žiemos aktyvaus poilsio produktų konkurencingumo vertinimą.

Identifikuoti aktyvaus žiemos poilsio infrastruktūros plėtros itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas, poreikius ir priemones intensyvesnei žiemos aktyvaus poilsio veiklai skatinti: identifikuoti potencialias aktyvaus žiemos poilsio veiklas ir atitinkamos infrastruktūros poreikius, siekiant mažinti turizmo sektoriui sezoniškumo poveikį, bei galimas alternatyvas; identifikuoti ekonominius investicijųtechnologinius, ir kitus veiksnius bei finansavimo šaltinius, reikalingus įgyvendinant potencialių aktyvaus žiemos poilsio veiklų infrastruktūros plėtrą; nustatyti rinkodaros priemones reikalingas turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumui mažinti; pateikti aktyvaus žiemos poilsio veiklų ir atitinkamos infrastruktūros privalumų, trūkumų, galimybių ir problemų analizę.

itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas

Nustatyti potencialių aktyvaus žiemos poilsio veiklų plėtros planavimo prioritetus ir priemones turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumui mažinti Lietuvoje: identifikuoti ekonomiškai pagrįstus prioritetus ir planavimo tikslus bei priemones, taip pat reikalingus finansinius išteklius turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumui mažinti; įvertinti galimus turizmo sektoriaus veiklos rezultatus, skatinant vietinį bei atvykstamąjį turizmą ne sezono metu ir plėtojant atitinkamą aktyvaus žiemos poilsio infrastruktūrą.

Šioje darbo dalyje nemažai dėmesio skiriama užsienio šalyse vyraujančių žiemos poilsio veiklų analizei, pagrindinių slidinėjimo rinkų ir produktų konkurencingumo vertinimui, tikslinių grupių poreikiams, kadangi Lietuva neturi aktyvaus žiemos poilsio tradicijų, žiemos poilsio infrastruktūra silpnai išvystyta, be to, iki šiol Lietuvoje nėra atlikta jokių tyrimų ar analizių dėl turistų kelionės motyvų į Lietuvą žiemos sezono metu.

Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados ir apibendrinimai. Antroje darbo dalyje atliekamas turizmo sektoriaus veiklos sezoniškumo veiksnių ir žiemos aktyvaus poilsio veiklų Lietuvoje vertinimas.

Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros svarbai atliktas klimato kaitos pokyčių ir poveikio Lietuvai vertinimas. Šios darbo dalies skyriuose analizuojama esamų žiemos aktyvaus poilsio objektų infrastruktūros, įgyvendintų ir inicijuojamų projektų, teikiamų žiemos aktyvaus poilsio paslaugų konkurencingumo vertinimas.

Vykdytojas Turizmo plėtros institutas toliau Institutas. Mokslinio tyrimo darbo grupė: dr.

SPECIALUMAS: Finansai ir kreditai

Aida Mačerinskienė Rasuolė Andrulienė Lina Šemetulskytė Mokslinio tyrimo darbo Aktyvaus žiemos poilsio infrastruktūros plėtros studija išeities duomenys mokslinė literatūra žr. Istorinė žiemos turizmo apžvalga Slidinėjimo, kaip vienos populiariausių žiemos sportinio turizmo veiklų, pradžia pirmiausia asocijuojasi su norvegais, nes būtent Norvegijoje ant uolų buvo rasti raižiniai, kuriuose vaizduojami du slidininkai medžiojantys elnią, siekia m.

Šiuolaikinio slidinėjimo pradininku laikomas taip pat norvegas Sondre Nordheim m. Tame pačiame itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas datuojamos ir pirmosios žiemos kalnų atostogos St. Moritz Šveicarijakai britų aukštesnioji klasė slidinėjimą pavertė madingu žiemos poilsiu m.

Iki m. Kanadoje buvo sukurtas pirmasis mechanizuotas keltuvas, kuris patobulintas paplito ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Europoje m.

MOKSLINIS TYRIMO DARBAS

Sun Valley Idaho pirmasis išvystytas ir į turizmą orientuotas slidinėjimo kurortas, kuris vėliau tapo pasaulinės klasės slidinėjimo zonų Šiaurės Amerikoje prototipu m. Ši technologinė plėtra prailgino slidinėjimo sezoną ir suteikė galimybes plėtoti slidinėjimą tose vietovėse, kur sniego yra mažiau nei būtina šiam žiemos sportui praktikuoti m.

Tai sąlygojo būtinybę diversifikuoti žiemos sporto rinką. Kadangi žiemos kurortų lankytojai nuolat ieško įvairovės, atsirado ir išpopuliarėjo tokios žiemos sporto veiklos kaip snieglentės, sniego batai, sniegaeigiai ar sniego riedlentės.

itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas

Kai kurie žiemos kurortai persiorientavo į žiemos teminius parkus, pritraukiančius daugiau pradedančiųjų praktikuoti tam tikrą žiemos sporto rūšį ir šeimas su mažamečiais vaikais. Žiemos sporto veiklų diversifikacija įtakojo žiemos atostogų paketų turinį, persiorientuojant į siauresnes nišines rinkas.

Stoner Vadyba p Su Formatavimu

Sport and Adventure Tourism, p. Aktyvaus žiemos poilsio turizmo samprata Turizmas klasifikuojamas ar skirstomas į rūšis pagal tam tikrus kriterijus: kelionės tikslas rekreacinis, pažintinis, sporto ; turizmo srautų intensyvumas sezoninis, švenčių, savaitgalio ; kelionės trukmė; metų laikai vasaros, žiemos ; keliavimo būdas; aktyvumo laipsnis aktyvus sportinis ir pasyvus ; teritorija regioninis, nacionalinis ; renginių specializacija konferencijos, seminarai, šventės 2.

Augimo strategija: prasmė ir tipai Perskaitykite šį straipsnį, kad sužinotumėte apie augimo strategijų reikšmę ir rūšis. Augimo strategijų reikšmė: Augimo strategija yra tokia, pagal kurią valdymo planai, kaip gamybos, rinkodaros, finansinių išteklių ir kt. Kadangi augimas kelia pavojų, ypač dinamiškoje ekonomikoje, augimo strategija gali būti apibūdinama kaip saugiausia augimo didinimo pelno politika ir mažinant riziką bei netinkamas pasekmes. Dėl augimo strategijų balsuoja finansiškai patikimi, drąsūs ir drąsūs vadovai.

Turizmo klasifikavimo atveju, kai pagrindinis kriterijus yra metų laikai, dažniausiai išskiriamas vasaros turizmas ir žiemos turizmas, kurie savo ruožtu skirstomi į tam tikras rūšis pagal žemiau išvardintus kriterijus.

Žiemos turizmo samprata galima būtų apibrėžti dvejopai. Pirmiausia, atsižvelgiant į Turizmo įstatyme 3 apibrėžtą turizmo sąvoką ir apsiribojant tik metų laikų kriterijumi, žiemos turizmą galima būtų įvardinti kaip žmonių veiklą žiemos sezono metu, kuri susijusi su kelione ir laikinu buvimu už nuolatinės gyvenamosios vietos ribų ne ilgiau kaip vienerius metus.

itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas

Aktyvų žiemos poilsį apibrėžtume kaip vieną iš poilsio rūšių žiemos sezono metu gamtoje atviroje erdvėjekai pagrindinis kelionės motyvas aktyvus poilsis lauke angl. Mokslinėje literatūroje, analizuojant žiemos turizmo rūšis, dažniausiai minimas žiemos sportinis turizmas angl. Tačiau, kai žiemos sezono metu pagrindinis kelionės Simon Hudson. Winter sport tourism in North America, 4 skyrius. Ritchie, B. W; Adair, D. Sport Tourism Interrelationships, Impacts and Issues, p.

itc diversifikavimo strategijos atvejo tyrimas

Vadovėlis, p. Vienas populiariausių ir labiausiai išvystytų pasaulyje žiemos sportinio turizmo veiklų ir produktų yra aukštikalnių slidinėjimas angl.

Tiek slidinėjimas, reprezentuojantis vieną didžiausių sportinio turizmo segmentų, tiek kitos žiemos turizmo veiklos ypatingos tuo, kad joms vykdyti būtinos atitinkamos klimatinės sąlygos ir gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Pagrindiniai faktoriai, lemiantys žiemos turizmo veiklų specifiką ir įvairovę, yra klimatinės sąlygos sniegas ir reljefas 1. Nepaisant to, kai kurioms turizmo veikloms, praktikuojamoms žiemos sezono metu, klimatinės sąlygos nėra lemiančios, pvz.