Lietuvos užsienio prekyba

Gamtinių dujų prekybos prekėmis strategijos

prekyba socialinio pasirinkimo binaire

ORLEN link naujo, tvaraus verslo Puslapio gamtinių dujų prekybos prekėmis strategijos Ateinančiam dešimtmečiui ORLEN strategijoje numatytos permainos paremtos atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone. Veikla bus diversifikuojama maksimizuojant pelną iš esamų pagrindinių Grupės veiklos sričių, kurios bus transformuojamos diegiant naujausias technologijas, atsižvelgiant į naujausias aplinkosaugines ir vartojimo tendencijas.

Įgyvendinant ORLEN strategiją, ir toliau bus diversifikuojami Grupės pajamų šaltiniai, siekiant jos ilgalaikio tikslo iki metų sumažinti anglies dvideginio emisijas iki nulio.

Kitas strateginis planas yra grįžti prie progresinės dividendų politikos, nustatant, kad nuo kitų metų dividendai sudarytų bent 3,5  PLN už akciją.

Gamtinės dujos ir ilgalaikė SGD terminalo veikla: kokios perspektyvos laukia?

Mūsų tikslas yra kurti daugiafunkcinę organizaciją, gebančią sėkmingai konkuruoti šių esminių permainų metu. Puikiai suprantame, kad tų veiklos segmentų, kurie šiandien yra mūsų stiprioji pusė, laukia didžiuliai pokyčiai, ir mes esame jiems gerai pasiruošę.

turėčiau investuoti į 2021 bitcoins

Pastaraisiais metais ėmėmės nuoseklių žingsnių Grupei stiprinti ir parengti ją būsimoms permainoms. Savo strateginių tikslų įgyvendinimui numatome skirti apie mlrd.

Lietuvos užsienio prekyba

PLN, kurie per ateinantį dešimtmetį iš viso sugeneruotų mlrd. Diversifikuota veikla suteiks mums finansinio stabilumo ir leis nuolat didinti pridėtinę vertę mūsų akcininkams. PLN investicinis biudžetas ORLEN strategijoje numatytų permainų pagrindą sudaro atsinaujinantys energijos šaltiniai, elektros energijos gamyba deginant dujas, efektyvi mažos taršos naftos perdirbimo ir naftos chemijos produktų gamyba, angliavandenilių gavyba, taip pat integruota mažmeninė prekyba.

Ateinančio dešimtmečio investicijoms numatyta mlrd. Didžioji investicinio biudžeto dalis bus skirta tiems segmentams, kurie labiausiai atitinka strateginius Grupės siekius. Apie 85 mlrd.

PLN bus skirta perspektyvioms plėtros sritimis, susijusioms daugiausia su atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone, gamtinių dujų prekybos prekėmis strategijos likę 55 mlrd. PLN bus skirti esamo turto efektyvumui didinti. Bendras Gamtinių dujų prekybos prekėmis strategijos strategijos tikslas — sumažinti anglies dvideginio išmetimus iki nulio ORLEN strategijoje Grupė įsipareigoja siekti savo ilgalaikio tikslo — iki metų sumažinti anglies dvideginio išmetimus iki nulio.

PLN ir, atitinkamai, 1 mlrd. Elektros energijos gamyba — viena pagrindinių plėtros sričių Ateinantį dešimtmetį viena iš pagrindinių Grupės plėtros sričių bus elektros energijos gamyba, daugiausia panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius AEŠ bei dujas. Strategijoje numatyta, kad iki metų Grupės AEŠ gamybos įrenginių instaliuotoji galia turėtų pasiekti 2,5 GW, įskaitant 1,7 GW galią jūrinėse vėjo jėgainėse ir 0. Grupė taip pat numato padidinti savo turimų modernių dujomis kūrenamų elektrinių instaliuotąją galią nuo dabartinių 1,1 GW iki 2,0 GW.

Prie pajėgumų didinimo prisidės Grupei priklausantis platus ir modernus perdavimo tinklas, leidžiantis pasiekti platų mažmeninės prekybos klientų ratą ir generuojantis stabilų pelno srautą.

  1. Prisijungti Valstybės kontrolierius: energetikos sritis neatsiejama nuo bendro šalies ūkio vystymo Energetikos sritį nuolat stebinti Lietuvos aukščiausioji audito institucija labiausiai pasigenda ilgalaikės nacionalinės energetikos strategijos.
  2. Baltai nuo seniausių laikų prekiavo su senovės RomaslavaisSkandinavijos kraštais, Bizantija.

Grupė taip pat, siekdama optimizuoti elektros paskirstymo kaštus, numato įsirengti bandomąsias energijos saugyklas. Naftos chemijos pramonės plėtra — specializuoti produktai ir antrinių žaliavų perdirbimas Iki metų apie pusė Grupės pelno, susijusio su naftos perdirbimu, bus gaunama iš naftos chemijos. Esamo produkcijos asortimento papildymas ir naujų veiklos sričių įsisavinimas padės sustiprinti Grupės pozicijas ir tapti naftos chemijos produktų gamybos lydere Centrinėje Gamtinių dujų prekybos prekėmis strategijos.

Ji taip pat sustiprins savo pozicijas polimerų gamyboje — veiklos srityje su patraukliomis plėtros perspektyvomis — plėsdama vertės grandinę ir žengdama į junginių bei koncentratų gamybą.

Antrinių žaliavų perdirbimas ir biomedžiagos taps naujomis naftos chemijos segmento atšakomis. Iki metų Grupė išplės savo antrinių žaliavų daugiausia plastiko perdirbimo pajėgumus iki 0. Lyderio pozicijų regione naftos perdirbimo sektoriuje išlaikymas, investuojant į biodegalų gamybą Iki metų naftos perdirbimo produktų gamyba išliks svarbiu Grupės veiklos segmentu. Permainų šiame segmente pagrindą sudarys energijos efektyvumo didinimas, naftos perdirbimo gilumo didinimas bei integracija su LOTOS grupe.

Biodegalų ir vandenilinių degalų gamybos plėtra yra dar vienas svarbus varantysis veiksnys.

dvejetainių opcionų vertinimas

Grupė sieks per ateinantį dešimtmetį tapti biodegalų įskaitant antrosios kartos biodegalus gamybos lydere regione, pagaminančia 2 mln. Įgyvendindama ORLEN strategiją, Grupė taip pat numato tęsti vandenilio hub'ų vystymo projektus Vloclaveke ir Plocke, pradėti žaliąją vandenilio gamybą.

Pasirašant sutartį dalyvavo Urszula Doroszewska, Lenkijos Respublikos ambasadorė Lietuvos Respublikoje, bei Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmų atstovai, siekiantys kurti pozityvų Lenkijos ir Lietuvos ekonominių ryšių klimatą bei dinamiškus abiejų šalių prekybinius ryšius. IRGiT teikiamos paslaugos GET Baltic, valdančiai gamtinių dujų biržos prekybos aikšteles Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir nuo sausio 1 d, Suomijoje, apims konsultacijas rizikos valdymo bei užstatų ir atsiskaitymo modelio sukūrimo klausimais. GET Baltic kuriamas naujas užstatų ir atsiskaitymo valdymo modelis sukurs palankesnes sąlygas Baltijos šalių ir Suomijos dujų biržos dalyviams prekiauti trumpalaikių ir ilgalaikių sandorių rinkose, pagerins regiono likvidumą, konkurencingumą ir patrauklumą.

Mažmeninio tinklo stiprinimas ir ne degalų segmento plėtra ORLEN strateginė vizija yra intensyviai vystyti mažmeninį tinklą, jį plečiant ir siūlant visą eilę naujų produktų. Iki m. Grupė taip pat sieks didinti alternatyvių degalų ir kuro prieinamumą, įrengdama bent elektromobilių įkrovimo stotelių, didindama vandenilio, suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų pardavimus.

Gamtinės dujos ir ilgalaikė SGD terminalo veikla: kokios perspektyvos laukia? - Verslo žinios

Naujiems klientams pritraukti Grupė ketina pasiūlyti platų kitų prekių ir paslaugų asortimentą. Įgyvendinus ORLEN strategijoje numatytas iniciatyvas, kitų su degalais nesusijusių produktų ir paslaugų bruto marža, palyginus su m.

padeda dvejetainiai variantai

Per dešimtmetį Grupė ketina skirti apie 3 mlrd. Lėšos bus, be kita ko, naudojamos vystyti rizikos kapitalo fondą ir finansuoti ORLEN Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro veiklą.

naudokite forex rodiklius

Kitas svarbus pokytis — skaitmenizavimas, kuris iš esmės padidins efektyvumą gamyboje ir paskirstyme, padės mažinti neigiamą įtaką aplinkai ir puoselėti santykius su klientais. Grupės planuose — įdiegti naują valdymo modelį, kuriuo būtų atsižvelgta tiek į jos veikos mastą, tiek į vykstančius įsigijimo procesus.

ORLEN bus organizacija, paremta žiniomis ir įvairiapusėmis kompetencijomis, investuojanti į talentus ir žmogiškąjį kapitalą. Tolesnis augimas, paremtas finansiniu stabilumu ORLEN strategija taip pat siekiama, kad Grupei būtų užtikrintas stabilus finansinis pagrindas. Grupės vertė bus kuriama pelningais investiciniais projektais, tvariais finansavimo šaltiniais ir griežtai laikantis finansinės drausmės.

Ketinama naudotis įvairiais subalansuotais finansavimo šaltiniais, taip pat tiek turimais pinigų srautais, darbas iš namų siunčiant el papildomomis skolinimosi galimybėmis. Grupė taip pat ketina pasinaudoti alternatyviais finansavimo šaltiniais, tokiais kaip projektų finansavimas, ES parama perėjimo prie kitokios energijos ir inovaciniams projektams, bendradarbiavimas su išorės partneriais, kurie ko-finansuotų pasirinktus projektus.

Projektai, tiesiogiai susiję su Grupės strateginiu tikslu anglies dvideginio išmetimus sumažinti iki nulio, bus iš dalies finansuojami per Europos kapitalo rinkoje išleidžiamas žaliąsias ir tvariąsias obligacijas.