SPORTO ADMINISTRAVIMO VADOVAS - PDF Free Download

Kalgario universiteto internacionalizavimo strategija, Moksliniai tyrimai by MokslDept - Issuu

Vadovas atnaujintas,ir metais. Vadovas skirtas naudoti kaip pagrindinis sporto administratorių kursų, organizuojamų įgyvendinant Olimpinio solidarumo NOK vadybos programą, vadovėlis. Autorių teisės m.

Moksliniai tyrimai by MokslDept - Issuu

Ši unikali tarptautinė TOK ugdymo priemonė yra neabejotinai viena geriausių galimybių pasaulyje sporto vadovams ir administratoriams tobulėti profesinėje srityje ir gilinti žinias. Laci Perenyi Sporto organizacijų, įskaitant nacionalinius olimpinius komitetus, valdymo ir administravimo kalgario universiteto internacionalizavimo strategija yra būtina siekiant stiprinti olimpinį sąjūdį, taip pat, kas ypač svarbu, populiarinant ir užtikrinant etikos normomis grindžiamo sporto plėtrą.

Kalbėdamas ųjų metų olimpiniame kongrese akcentavau būtent šį ypatumą ir manau, kad mano išsakytos mintys ir šiandien išlieka aktualios: Vis labiau individualistinėje visuomenėje, kuri tuo pat metu tampa vis globalesnė ir susaistyta įvairiais ryšiais, kalgario universiteto internacionalizavimo strategija ir sporto organizacijos savo svarbą gali išlaikyti tik suvienijusios įvairovę, o veiklą ir struktūrą grįsdamos pagarbos, atsakomybės ir patikimumo principais.

Tik tada sportas galės pagrįstai išlaikyti savo savarankiškumą. Tik tada sportas galės ginti savo vertybes. Sporto administratoriams skirti Olimpinio solidarumo mokymo kursai padeda įgyvendinti šiuos principus ir suteikia puikią galimybę aptarti esminius gero sporto organizacijų valdymo elementus, etiško sporto vertybes ir principus, olimpinio sąjūdžio ypatybes ir laimėjimus bei diskutuoti kitomis aktualiomis temomis.

Dėkoju jums už rodomą iniciatyvą tapti geresniais sporto administratoriais ir vadovais. Linkiu jums visokeriopos sėkmės toliau dirbant sporto srityje. Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas Thomas BACH 4 Olimpinis solidarumas Olimpinis solidarumas, kuriam itin didelę paramą ir pagalbą skiria TOK, yra parengęs daugelį puikių programų, skirtų sportininkams, treneriams ir sporto vadovams ugdyti.

Padėdamas stiprinti NOK ų ir nacionalinių federacijų valdymą, Olimpinis solidarumas remia daugelį projektų, įskaitant tuos, kuriais sudaromos sporto administratorių ugdymo galimybės. Visos teisės saugomos Prieš tris dešimtmečius pirmoji Olimpinio solidarumo iniciatyva šioje kalgario universiteto internacionalizavimo strategija buvo Sporto administratorių kursų, skirtų NOK ų, nacionalinių federacijų ir kitų sporto organizacijų vadovams, sukūrimas ir pristatymas. Kadangi dalyviai šią iniciatyvą įvertino labai palankiai, ji buvo sėkmingai tęsiama ir plėtojama.

  • Dvejetainių parinkčių darbalaukio platforma
  • Interviu – monetupiramide.lt"
  • Juoda sąrašas dvejetainių parinkčių brokeris

Šiuo metu kursus penkiuose žemynuose kasmet rengia trečdalis visų NOK ų ir juose dalyvauja vidutiniškai 3 tūkst. Norint, kad sportas taptų neatsiejama visuomenės gyvenimo dalimi, būtina užtikrinti, kad sporto organizacijos būtų tinkamai administruojamos, jų vadovai ir administratoriai remtųsi geriausia patirtimi ir praktika, organizacijos vadovautųsi etikos principais ir dirbtų dalyvių naudai.

Sporto administratorių rengimo kursai padeda sporto vadovams ir administratoriams tobulėti visose šiose srityse. Šiems kursams pravesti specialistų grupė skiria ypač daug pastangų rengiama mokomoji medžiaga, organizuojami mokymai ir rengiami dėstytojai, kurie veda šiuos kursus. Noriu visiems jiems padėkoti už jų pastangas ir reiškiu padėką jums, dalyviams, už rodomą iniciatyvą ir siekį tapti geresniais sporto vadovais.

  1. SPORTO ADMINISTRAVIMO VADOVAS - PDF Free Download
  2. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje.
  3. Binarinė parinktis prekyba
  4. Donelaičio g.

Olimpinio sąjūdžio ištakos ir šiuolaikinės olimpinės žaidynės skyrius. Tarptautinis olimpinis komitetas TOK skyrius. Nacionaliniai olimpiniai komitetai NOK skyrius. Tarptautinės federacijos TF skyrius. Kitos olimpinio sąjūdžio institucijos skyrius.

kalgario universiteto internacionalizavimo strategija

Olimpinės žaidynės skyrius. Jaunimo olimpinės žaidynės skyrius. Vertybės ir problemos skyrius. Olimpinės vertybės skyrius. Sporto svarba visuomenėje skyrius.

Didysis aštuonetas. G8 šalys

Sporto nauda kiekvienam iš mūsų skyrius. Sportas visiems skyrius. Įtraukimas ir teisingumas skyrius.

kalgario universiteto internacionalizavimo strategija

Parama sportininkams skyrius. Jaunųjų sportininkų apsauga skyrius. Etinės dopingo problemos skyrius. Susitarimai dėl varžybų baigties skyrius. Kilnus elgesys skyrius. Smurtas ir priekabiavimas skyrius. Sporto etika skyrius. Valdžios institucijos ir sportas skyrius.

KRISTOFERIO DOVANA

Arbitražas ir ginčų sprendimo tvarka skyrius. Sportas ir taika olimpinės paliaubos skyrius. Olimpinė kultūra ir kalgario universiteto internacionalizavimo strategija skyrius. Komunikacija skyrius. Lyderystė skyrius.

Tarptautinio klubo susikūrimo istorija

Problemų sprendimas skyrius. Sprendimų priėmimas skyrius. Laiko planavimas skyrius. Susirinkimų vedimas skyrius. Konfliktų valdymas 6 2 TEMA. Sporto organizacijų darbo aplinka skyrius.

Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centre DICa.

Partnerystės skyrius. Sporto organizacijų valdymas skyrius. Pagrindinės sporto organizacijos pareigybės skyrius. Organizacijos įstatai skyrius. Sveikata ir sauga kalgario universiteto internacionalizavimo strategija.

Document Information

Apsauga TEMA. Strateginis planavimas skyrius. Žmogiškųjų išteklių vadyba skyrius. Etatinių darbuotojų ir savanorių mokymo poreikių įvertinimas skyrius. Finansų tvarkymas ir biudžeto planavimas skyrius. Kalgario universiteto internacionalizavimo strategija šaltiniai skyrius. Informacinės technologijos skyrius. Veiklos efektyvumo valdymas ir vertinimas TEMA. Projektų vadyba skyrius. Propagavimas ir rėmimas skyrius. Rizikos valdymas skyrius. Sportininkų išvykos planavimas skyrius.

Renginio organizavimas skyrius. Sporto medicina skyrius. Kova su dopingu skyrius.

kalgario universiteto internacionalizavimo strategija

Sporto mokslas skyrius. Technologijos sporte skyrius.

kalgario universiteto internacionalizavimo strategija

Techninių lyderių rengimas skyrius. Sportininkų rengimas skyrius. Olimpinės rinktinės narių atranka skyrius. Olimpinių žaidynių misijos organizavimas 7 ĮŽANGA Sporto administravimo vadovas skirtas naudoti kaip pagrindinis Olimpinio solidarumo sporto administratorių kursų, kuriuos organizuoja nacionaliniai olimpiniai komitetai, vadovėlis.

Olimpinis solidarumas didžiuojasi, kad visiems kursų dalyviams gali įteikti po vadovo egzempliorių. Sporto administravimo vadovas, kurio pirmas leidimas pasirodė m. Jame pateiktos naujausios olimpiniam sąjūdžiui aktualios žinios, problemos ir praktika, taip pat informacija svarbiausiais klausimais, susijusiais su sporto administravimu ir vadyba.

Vadovo pradžioje apibūdinamas olimpinis sąjūdis, apibrėžiamos olimpinio sporto vertybės, nuostatos ir filosofija. Jame pateikiama šiek tiek administravimo ir vadybos teorijos bei įvardyti būtini gebėjimai, aptariami galimi įvairių problemų, situacijų ir poreikių sprendimo būdai.

Galiausiai pateikiama informacija apie techninius ypatumus, susijusius su sportininkų ugdymu ir olimpinių žaidynių misijos įgyvendinimu. Sporto administravimo kursai skirti padėti tiems, kurie visame pasaulyje dalyvauja olimpinio ir sporto sąjūdžio veikloje, dirbti efektyviau ir su didesniu užsidegimu.

Šiaurės Europa 5. Vidurio ir Pietryčių Europos šalys 5.

Svarbiausia, kad kursuose daugiausia dėmesio skiriama asmeninių santykių gerinimui, bendravimui su kitais asmenimis ir ryžto sudaryti palankias sąlygas sportuoti tiek jauniems, tiek seniems žmonėms stiprinimui.

Kursai skirti: atitinkamiems nacionaliniams komitetams ir kitiems suinteresuotiesiems visame pasaulyje; supažindinti su pagrindiniais savanorių administratorių arba išrinktų nacionalinio olimpinio komiteto ar bet kurios kitos sporto organizacijos vadovų poreikiais ir gebėjimais; užtikrinti, kad programa yra atvira : mes laukiame įvairių pastabų ir atsiliepimų, kurie leistų tobulinti medžiagą; ir teikti žinias, kurias galima perduoti kitiems.

Sporto administratorių kursai yra svarbi Olimpinio solidarumo vadybos mokymo programų dalis. Nuo programos įgyvendinimo pradžios iki m. Be to, Olimpinis solidarumas yra parengęs Pažangios sporto vadybos kursus, medžiaga juose dėstoma pagal Olimpinių sporto organizacijų vadybos vadovą, akcentuojamos šešios pagrindinės vadybos sritys: olimpinės sporto šakos organizacijos subūrimas, strateginis valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, finansų valdymas, rinkodaros valdymas ir svarbių sporto įvykių vadyba.

Mokymosi galimybes vainikuoja sporto vadybos magistro laipsnis MEMOS Master Exécutif en Management des Organisations Sportiveskurį Olimpinis solidarumas remia rengdamas Sporto vadybos programos tarptautinius vadovų rengimo kursus ir NOK remiamiems dalyviams skirdamas stipendijas visame pasaulyje. MEMOS studijas galima rinktis anglų, prancūzų arba ispanų kalbomis. Todėl sporto administratorių kursai yra esminė Olimpinio solidarumo vadybos mokymo strategijos dalis ir išsiskiria išsamia bei plačia medžiaga, kuri išdėstyta Sporto administravimo vadove.

Kursai yra pagrindinė priemonė, kalgario universiteto internacionalizavimo strategija visiems, susijusiems su sporto ir sporto organizacijų, visų pirma priklausančių olimpiniam sąjūdžiui, vadyba, administravimu ir organizavimu. Tikimasi, kad Sporto administravimo vadovas bus ypač naudingas sporto administratorių kursų dalyviams, o vėliau taps jų nuolatiniu palydovu ir vedliu sporto pasaulyje.

Pirmame skirsnyje pateikiama informacija apie TOK o raidą ir olimpizmo pagrindus. Taip pat pristatomi pagrindiniai olimpinių žaidynių elementai ir jaunimo olimpinės žaidynės pagrindinė TOK o siekio pritraukti jaunimą iniciatyva. Pagrindinė informacija apie O olimpines žaidynes 1 skyrius. Pjeras de Kubertenas Pierre de Coubertin Pjero de Kuberteno įkvėpimo šaltiniai Olimpinė chartija Pagrindiniai olimpizmo principai Olimpinio sąjūdžio simbolika Dar jaunystėje susidomėjo literatūra, istorija, sociologija ir švietimo problemomis.

Baigęs jėzuitų mokyklą, P. Kalgario universiteto internacionalizavimo strategija P. Jis sukūrė Olimpinę chartiją, olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijų protokolus, sportininkų priesaiką, olimpinius žiedus ir vėliavą. Nuo iki kalgario universiteto internacionalizavimo strategija. Olimpinių žaidynių atgaivinimas tai tik dalelytė P. Jis ne tik paskelbė įvairių publikacijų apie sporto techniką ir mokymą, bet ir atliko svarbius istorinius, politinius ir sociologinius tyrimus.

Patikrino mokytojas: Zelenskaya N. Pasaulio politika vykdoma pasaulio miestuose. Įvairių tarptautinių organizacijų būstinių vietos analizė leidžia įvertinti tam tikrų pasaulio geopolitinės sistemos centrų vaidmenį ir įtakos stiprumą. Pastarieji skirstomi į dvi kategorijas - tarptautinės tarpvalstybinės tarpvyriausybinės organizacijos TJO ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos INGO.

Jo veikalus sudaro daugiau nei 60 tūkst.