Lotynų rašiniai

Lotynų namų darbas

lotynų namų darbas

Vertinimo metodai Sėkmingai baigęs šį modulį studentas gebės: Taisyklingai skaityti ir rašyti lotyniškai. Naudotis lotynų kalbos žodynu, sudaryti žodžius pagal įvairius žodžių darybos būdus. Suvokti medicinos terminų ir tarptautinių žodžių etimologiją. Tiriamieji metodai Pratybos auditorijoje ir savarankiškas darbas namuose: informacijos paieška, mokomųjų tekstų skaitymas.

lotynų namų darbas

Naujos leksikos semantizavimo būdai: vertimas į lietuvių kalbą, pasitelkiant kalbinę nuovoką, sinonimus, antonimus, žodžių darybą, kontekstą. Komunikacinis gramatikos dėstymo metodas: teikiama specialiai sukurta dalomoji medžiaga, atliekama morfologinė, leksinė analizė, dirbama poromis bei grupėse.

Why we have too few women leaders - Sheryl Sandberg

Aktyvaus mokymo -si metodai: terminų žemėlapių kūrimas, demonstravimas, frontali apklausa. Individualus užduočių atlikimas, pasiruošimas pratyboms, kontroliniams darbams. Apklausa raštu ir žodžiu.

lotynų namų darbas

Specialiai parengtų testų atlikimas. Dalyko pabaigoje — egzaminas raštu. Gebės taikyti lotynų kalbos gramatines linksniavimo, asmenavimo, žodžių derinimo ir semantines žinias praktikoje, per anatomijos, ergoterapijos bei kitų medicinos disciplinų paskaitas ir pratybas, profesinėje ir mokslinėje veikloje konferencijose, moksliniuose straipsniuoseversti medicinos terminus, lotyniškas klinikos diagnozes.

lotynų namų darbas

Apklausa raštu. Operuoti bendram išsilavinimui naudingomis lotyniškomis sentencijomis bei posakiais, naudojamais mokslinėje literatūroje, vartoti lotyniškas abreviatūras mokslinėje veikloje.

Labas rytas, Lietuva I d. Visa Dion šeima mėgo muziką, subūrę grupę jie koncertuodavo gyvenvietės apylinkėse.

Apklausa lotynų namų darbas ir raštu.